Parādes iela 11, Daugavpils, LV-5401, Latvija
(+371) 25 25 10 10

Цены

Услуги семейного врача
Ģimenes ārsta konsultācija (personai līdz 65 gadu vecumam)
2.00 €
Elektrokardiogramma ar 12 novadījumiem pacientam ar diagnozi Z03.5 (izmeklēšana citu iespējamu sirds un asinsvadu slimību dēļ) vai pie citām indikācijām, ja, aizpildot dokumentāciju, ģimenes ārsts ir indikāciju norādījis
2.00 €
Ģimenes ārsta konsultācija (personai no 65 gadu vecumam)
1.00 €
Medicīniskā izziņa par veselības stāvokli uz baseinu, sporta sekciju, vasaras nometni
5.00 €
Izraksts no ambulatorās kartes pēc pacienta pieprasījuma
5.00 €
Darba nespējas lapas dublikāta izsniegšana
3.00 €
Pārbaude personas medicīniskās grāmatiņas aizpildīšanai
5.00 €
Pārbaude pirms stāšanās augstskolā, tehnikumā un izziņas izsniegšana
5.00 €
Mājas vizīte no 18-80 gadiem   (Izņemot MK noteikumu Nr. 555 minētās pacientu grupas) pilsētas robežās
20.00 €
Mājas vizīte no 18-80 gadiem (Izņemot MK noteikumu Nr. 555 minētās pacientu grupas) ārpus pilsētas (0-20 km attālumā no pilsētas robežas)
30.00 €
Mājas vizīte no 18-80 gadiem (Izņemot MK noteikumu Nr. 555 minētās pacientu grupas) ārpus pilsētas (20-30 km attālumā no pilsētas robežas)
40.00 €
Potēšanas pases izsniegšana
2.50 €
Glikozes līmeņa   noteikšana kapilārajās asinīs (Izņemot MK noteikumu Nr.1529 minētās diagnoses)
1.50 €
Medicīniskās dokumentācijas kopijas izgatavošana (1 lapas puse A4 formātā)
0.10 €
Ģimenes ārsta praksē nereģistrēto pacientu ambulatorā pieņemšana
10.00 €
Ģimenes ārsta pieņemšana ārpus darba laika
10.00 €
Slēdziena izsniegšana krievu valodā
5.00 €
Asins analīžu paņemšana
2.00 €
Pacienta līdzmaksājums locītavas punkcijas gadījumā
4.00 €
Pacienta līdzmaksājums brūču primārās ķirurģiskās apdares gadījumā, ieskaitot izgriešanu un noslēgšanu
4.00 €
Pacienta līdzmaksājums lielas, nedzīstošas brūces apdares, tualetes, pārsiešanas un/vai nekrožu gadījumā
4.00 €
Pacienta līdzmaksājums virspusējas incīzijas ar drenāžu/bez drenāžas (furunkuls, karbunkuls, panarīcijs, abscess, flegmona, mastīti) gadījumā
4.00 €
Pacienta līdzmaksājums rokas vai kājas pirksta naga trepanācijas vai rezekcijas gadījumā (pacientiem ar diagnozēm B35.1, L03.0, S60.1, S61.1)
4.00 €
Transportlīdzekļa vadītāja veselības pārbaude
30.00 €
Занятие с физиотерапевтом (30 мин.)
15.00 €
Гинекологическое услуги и уход за беременными
Консультация гинеколога
30.00 €
Повторная консультация гинеколога (в рамках одного заболевания)
20.00 €
Взятие мазка и онкоцитологический анализ
5.00 €
Взятие мазка и бактериоскопическое тестирование (флора)
5.00 €
Взятие материала и его тестирование на вирус папилломы человека (ВПЧ)
40.00 €
Повторная консультация гинеколога только для оформления документов
5.00 €
Взятие аспирата и его цитологический анализ
30.00 €
Взятие аспирата и его гистологический или гистологический/цитологический анализ
40.00 €
Взятие материала для его гистологического исследования
12.00 €
Гистологическое исследование материала
22.00 €
Удаление полипа в шейке матки
30.00 €
Введение спирали
20.00 €
Удаление спирали
10.00 €
Введение спирали Mirena
157.00 €
Введение спирали Fleree
186.00 €
Введение спирали Levosert
130.00 €
Введение подкожно импланта Nexplanon
165.00 €
Подкожное введение прогестероносодержащего импланта (без стоимости импланта)
25.00 €
Удаление подкожного прогестероносодержащего импланта
25.00 €
Введение прогестероносодержашей инъекции внутримышечно (только инъекция)
5.00 €
Вакцинация от рака шейки матки (без стоимости вакцины)
5.00 €
Вакцинация от рака шейки матки (Silguard)
147.00 €
Вакцинация от рака шейки матки (Cervarix)
105.00 €
Вакцинация от рака шейки матки (Gardasil)
165.00 €
Доплата за запись ультразвукового исследования на CD или USB диск
5.00 €
Кардиотокография
10.00 €
Лечебные процедуры влагалища и матки (без стоимости медикаментов)
5.00 €
Ультразвуковое исследование беременности до 12 недели
40.00 €
Ультразвуковое исследование плода после 12 недели
50.00 €
Ультразвуковое исследование двойни после 12 недели
60.00 €
Консультация гинеколога вне рабочего времени
40.00 €
УЗИ органов малого таза
45.00 €
УЗИ молочных желез
45.00 €
Скрининговое исследование по беременности 1, 2, 3 триместра
50.00 €
Соногистеросальпингография
65.00 €
Инъекции гиалуроновой кислоты в интимную зону (1 ml)
200.00 €
Инъекции гиалуроновой кислоты в интимную зону (2 ml)
300.00 €
Инъекции гиалуроновой кислоты в интимную зону (3 ml)
360.00 €
Жидкостная онкоцитология
20.00 €
Криодеструкция шейки матки
90.00 €
Термокоагуляция шейки матки
60.00 €
Услуги хирурга, кистевого хирурга, флеболога, проктолога и анестезиолога
Консультация хирурга
20.00 €
Повторная консультация хирурга в рамках одного заболевания
10.00 €
Повторная дуплекссонография после венозной операции
20.00 €
Консультация хирургга со специализацией в проктологии
30.00 €
Повторная консультация хирургга со специализацией в проктологии в рамках одного заболевания
20.00 €
Инцизия/Эксцизия изолированного тромбозированного наружного узла
50.00 €
Локальное обезболивание поверхности
10.00 €
Лигирование латексных колец на внутренние гемороидальные узлы
150.00 €
Перевязка после венозной операции (операция осуществлялась в Латгальском медицинском центре)
15.00 €
Перевязка
10.00 €
Склеротерапия в пенной технике
100.00 €
Склеротерапия в пенной технике под контролем УЗИ
150.00 €
Эндовенозная лазерная коагуляция вен с помощью 1470 мм диодного лазера на одной ноге
650.00 €
Эндовенозная лазерная коагуляция вен с помощью 1470 мм диодного лазера и минифлебектомия на одной ноге
765.00 €
Минифлебектомия
250.00 €
Эндовенозная лазерная коагуляция вен с помощью 1470 мм диодного лазера на двух ногах
900.00 €
Доплата за сложность операции (≥C4)
50.00 €
Наложение компрессионной повязки на трофические язвы (одна нога)
15.00 €
Медикаментозная блокада в сустав
30.00 €
Снятие швов
10.00 €
Удаление подкожного инородного тела
20.00 €
Удаления или сужение корня ногтя
30.00 €
Удаление доброкачественного кожного образования (со швами)
30.00 €
Удаление кожного образования (без швов)
20.00 €
Удаление кожных образований без швов (до 5 удалений)
50.00 €
Проктоскопия с использованией одноразового проктоскопа
30.00 €
Анаскопия с использованией одноразовой насадки
14.00 €
Склеротизация гемороидального узла
70.00 €
Консультация микрохирурга (кистевого хирурга)
40.00 €
Повторная консультация микрохирурга (кистевого хирурга)
20.00 €
Консультация пластического хирурга
50.00 €
Повторная консультация пластического хирурга
20.00 €
Инъекции гиалуроновой кислоты 2.5мл
220.00 €
Инъекции гиалуроновой кислоты (1мл)
250.00 €
Инъекции гиалуроновой кислоты в губы (1 мл)
200.00 €
Инъекции ботулотоксина (30 единиц)
100.00 €
Инъекции ботулотоксина в подмышки
350.00 €
Инъекции ботулотоксина в ладони
350.00 €
Инъекции ботулотоксина в стопы
400.00 €
Инъекции ботулотоксина (50-70 единиц)
150.00 €
Инъекции ботулотоксина (70-100 единиц)
180.00 €
Лазерная операция по удалению геморроидальных узлов с использованием диодного лазера
815.00 €
Доплата за сложность операции по удалению геморроидальных узлов
170.00 €
Спинальная анестезия до 2 часов
225.00 €
Консультация анестезиолога
50.00 €
Кратковременная итравенозная анестезия
80.00 €
Использование дневного стационара
60.00 €
Услуги уролога
Консультация уролога
40.00 €
Повторная консультация уролога в рамках одного заболевания
20.00 €
Трансректальное ультразвуковое исследование простаты
45.00 €
УЗИ почек, мочевого пузыря и мочевыводящей системы
40.00 €
Репозиция парафимоза
20.00 €
Услуги радиологии
Ультразвуковое исследование щитовидной железы
40.00 €
Пукция щитовидной железы
80.00 €
Ультразвуковое исследование молочных желез
45.00 €
Ультразвуковое исследование мягких тканей шеи и слюнных желез
45.00 €
Допплерография артерий рук
20.00 €
Допплерография вен рук
20.00 €
Допплерография артерий ног
25.00 €
Допплерография вен ног
25.00 €
Эхокардиография
60.00 €
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
45.00 €
Ультразвуковое исследование образования
40.00 €
Ультразвуковое исследование сустава (один сустав)
50.00 €
Дуплексное сканирование сосудов головы (транскраниальных)
45.00 €
Дуплексное сканирование сосудов шеи (брахиоцефальных)
45.00 €
УЗИ почек, мочевого пузыря и мочевыводящей системы
40.00 €
Трансректальное ультразвуковое исследование простаты
45.00 €
Эластография печени
45.00 €
Доплата к УЗИ органоы брюшной полости за эластографию печени
20.00 €
Услуги кардиолога
Консультация кардиолога (в цену включена ЭКГ)
40.00 €
Повторная консультация кардиолога (в течении 30 дней и в рамках одного заболевания))
30.00 €
Эхокардиография
60.00 €
Электрокардиограмма
10.00 €
Электрокардиограмма с описанием
15.00 €
Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру 24ч
30.00 €
Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру 48ч
50.00 €
Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру 72ч
70.00 €
Услуги травматолога-ортопеда и технического ортопеда
Консультация травматолога-ортопеда
50.00 €
Медикаментозная блокада в сустав
30.00 €
PRP - терапия (1 инъекция)
200.00 €
Консультация технического ортопеда
30.00 €
Услуги реабилитолога
Консультация реабилитолога
40.00 €
Повторная консультация реабилитолога (в течении одного месяца)
30.00 €
Услуги подолога
Первичная консультация подолога
30.00 €
Обработка стоп
20.00 €
Обработка ногтей
15.00 €
Протезирование ногтя
15.00 €
Коррекция/тампонада вросшего ногтя
20.00 €
Обработка одной мозоли
12.00 €
Обработка травмированного или поврежденного ногтя
15.00 €
Эстетический педикюр (обработка ногтей с покрытием гель-лака)
30.00 €
Установка титановой нити (вросшие ногти)
40.00 €
Коррекция титановой нити
20.00 €
Коррекция ногтя техникой blue light
40.00 €
Перевязка
10.00 €
Перевязка трофических язв
15.00 €
Обработка язвы
15.00 €
Детский педикюр
15.00 €
Доплата за сложность подологической манипуляции
10.00 €
Визит подологу на дому (в рамках территории города Даугавпилса)
70.00 €
Визит подолога на дому (в рамках территории Даугавпилсского района)
100.00 €
Услуги невролога
Консультация невролога
50.00 €
Повторная консультация невролога
20.00 €
Услуги пульмонолога
Консультация пульманолога
50.00 €
Повторная консультация пульманолога
20.00 €
Спирометрия
10.00 €
Услуги физиотерапевта
Кинезиологическое тейпирование одной зоны
15.00 €
Кинезиологическое тейпирование двух зон
20.00 €
Массаж триггерных точек (30 мин.)
10.00 €
Занятие с физиотерапевтом (30 мин.)
15.00 €
Лечебный массаж одной зоны (30 мин.)
20.00 €
Ударно-волновая терапия
20.00 €
Электротерапия (1 зона)
10.00 €
Магнитотерапия (1 зона)
10.00 €
Ультразвуковая терапия (1 зона)
10.00 €
Фонофорез с медикаментом
10.00 €
Общий массаж (60 мин)
50.00 €
Услуги эрготерапевта
Первичная консультация эрготерапевта и оценка функционального состояния (30 мин)
30.00 €
Первичная консультация эрготерапевта и оценка функционального состояния по месту жительства пациента(30 мин)
40.00 €
Занятие с эрготерапевтом (30 мин)
20.00 €
Занятие с эрготерапевтом по месту жительства пациента (не включая транспортные расходы)(30 мин)
30.00 €
Занятие с эрготерапевтом (60 мин)
30.00 €
Занятие с эрготерапевтом по месту жительства пациента (не включая транспортные расходы)(60 мин)
40.00 €
Консультация эрготерапевта об обустройстве среды проживания с выездом по месту жительства пациента и выдачей письменного заключения (60мин)
60.00 €
Оценка доступности среды на рабочес месте и выдача письменного заключения (60 мин)
60.00 €
Услуги эндокринолога
Консультация эндокринолога
50.00 €
Повторная консультация эндокринолога
20.00 €
Услуги специалиста по питанию
Первичная консультация специалиста по питанию (60 мин)
40.00 €
Повторная консультация специалиста по питанию в течении одного месяца (45 мин)
30.00 €
Курс специалиста по питанию, состоящий из 2 занятий и разработка индивидуального плана питания (с возможностью отправки рецептов питания в электронном виде)
100.00 €
Услуги дерматолога
Консультация дерматолога
40.00 €
Повторная консультация дерматолога (в рамках одного заболевания)
20.00 €
Криодеструкция (до 5 удалений)
15.00 €
Криодеструкция (до 10 удалений)
20.00 €
Оптическая дерматоскопия одного образования
10.00 €
Оптическая дерматоскопия двух образований
15.00 €
Оптическая дерматоскопия трех и более кожных образований
20.00 €
Взятие материала на анализ (стоимость анализа не включена)
10.00 €
Гистологический/цитологический анализ
22.00 €
Punch биопсия кожи с патогистологическим анализом
60.00 €
Удаление кожного образования электрокоагулятором (1 образование)
20.00 €
Услуги отоларинголога
Консультация ЛОРа
40.00 €
Повторная консультация ЛОРа
20.00 €
Криотерапия носовых раковин
250.00 €
Криотерапия миндалин
250.00 €
Услуги терапевта
Консультация терапевта
20.00 €
Вымывание серных пробок
15.00 €
Кардиограмма
10.00 €
Пластическая хирургия и услуги пластического хирурга
Консультация пластического хирурга
50.00 €
Блефаропластика верхних век (mid facelift) с удалением или перераспределением внутриорбиталтного жира
750.00 €
Блефаропластика нижних век с миопластикой
850.00 €
Блефаропластика верхних и нижних век
1600.00 €
Доплата за сложность пластической операции
150.00 €
Отопластика
800.00 €
Пластика одного уха
500.00 €
Отопластика детям до 18 лет
600.00 €
Корекция мочки уха
300.00 €
Пластика мочки уха
500.00 €
Корекция шрама на лице
500.00 €
Корекция шрама на теле
400.00 €
Другие услуги
Внутримышечная инъекция
3.00 €
Интравенозная инъекция
5.00 €
Интравенозная система
10.00 €
Измерение давления
1.50 €
Вакцинация от клещевого энцефалита
35.00 €
Вакцинация от гриппа
18.00 €
Удаление клеща
5.00 €
Вакцинация от пневмококковой инфекции вакциной Prevenar 13
65.00 €
Спирометрия
10.00 €
Вымывание серных пробок
15.00 €
Вакцинация от пневмококковой инфекции вакциной Apexxnar
80.00 €
Холтеровское мониторирование
Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру 24ч
30.00 €
Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру 48ч
50.00 €
Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру 72ч
70.00 €
Копирование
Копирование (1 копия)
0.10 €
Копия выписки специалиста
2.00 €

Выберите вид консультации

Как записаться на консультацию
  • Запишитесь на очную консультацию к специалисту на домашней странице Латгальского медицинского центра www.latmescentrs.lv или по телефону 25251010.
  • Перед консультацией по телефону вы получите напоминание о визите к врачу.
  • Приходите на консультацию.
  • С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность.
Читать далее

Латгальский медицинский центр - это частное лечебное учреждение в Даугавпилсе

Подписывайся и получай
актуальные новости!